puzzle Prince

info :

25.06.2011 20:57

Puzzle Prince byly první magnetky firmy Danone které vyšly v České republice.V každém jogurtu byl jeden dílek puzzlí, obrázek se skládá celkově z devíti dílků.Na víčku byl jeden (?) druh samolepek.Na obrázku už se objevují postavičky Kostíků, ale zatím bez želvy Žofky.Zezadu jsou dílky černé bez nápisu.Složené puzzle má 10,5 x 10,5 cm.

Možná (!?) se někomu podařilo sestavit puzzle Prince, které mají jinak vyražené dílky.Celý obrázek byl totiž vyražen špatně s raznicí potočenou o 90° doleva .
Porovnání (zcela vlevo je běžná správná levá dolní magnetka, uprostřed je levá dolní magnetka vyražená se špatně pootočenou raznicí, vpravo pak horní levá magnetka, jejíž tvar, ta dolní levá mít nemá ) :

Fotogalerie: puzzle Prince